Ouderschapsbemiddeling

Ouderschapsbemiddeling

Via ouderschapsbemiddeling komen praktische afspraken over de kinderen tot stand, als u niet langer als partners de zorg voor hen opneemt.

Tijdens een ouderschapsbemiddeling wordt een ouderschapsovereenkomst opgemaakt. Er worden afspraken gemaakt over de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het levensonderhoud van de kinderen. Die zijn zeer gedetailleerd en helemaal afgestemd op uw hoogsteigen manier van leven.

Een ouderschapsovereenkomst kan u laten homologeren bij de familierechtbank. Zo wordt de overeenkomst afdwingbaar en tegenstelbaar aan derden. 

Hebt u hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.