EOT makkelijker sinds 1 september 2018

‘Sinds 1 september 2018 kunnen ex‐partners eenvoudiger en sneller uit het echt scheiden. Indien ex-partners over alle gevolgen van de echtscheiding een onderling akkoord bereiken (met of zonder bemiddelaar), kunnen zij via een verzoekschrift een schriftelijke procedure tot echtscheiding inleiden. Er moet dan wel een akkoord bestaan over alle punten: de kinderen (verblijfsregeling, onderhoud), de verdeling van het gezinsvermogen (rekeningen, beleggingen, verzekeringen, de gezinswoning…) en het eventueel onderhoudsgeld dat één van ex‐echtgenoten zou ontvangen. Indien de ex‐echtgenoten tot een akkoord komen over al deze punten, kan de procedure volledig schriftelijk gebeuren.

De rechtbank heeft wel nog de mogelijkheid om de partijen op te roepen om persoonlijk te verschijnen indien het van oordeel is dat akkoorden werden gesloten die in strijd met de belangen van minderjarige kinderen. Wel is het openbaar ministerie niet langer verplicht om een advies uit te brengen over de regelingen rond de kinderen. Indien de rechter een verschijning beveelt, verschijnen de partijen binnen maand na het neerleggen van hun verzoekschrift voor de rechtbank om al dan niet hun wil om uit het echt te scheiden te bevestigen.’

Uittreksel uit een nieuwe tekst door Fednot, de federatie van de notarissen. De volledige tekst is terug te vinden op notaris.be