Nieuwe wetgeving over onderhoudsbijdragen kinderen

Sinds 17 januari 2019 moeten partijen die een regeling tot onderhoudsbijdrage van gemeenschappelijke kinderen willen voorleggen aan de rechtbank, met een aantal veranderingen rekening houden.

Door de ‘Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie’ moet het bedrag van de onderhoudsbijdragen ten aanzien van zowel minderjarige als meerderjarige kinderen voortaan gemotiveerd worden. Dat moet gebeuren via de financiële parameters waarop de bijdrage werd vastgesteld.

Zo heeft een rechter die achteraf een verzoek tot herziening van de onderhoudsbijdrage moet behandelen, een zicht op de criteria die de ouders oorspronkelijk hebben gebruikt. De rechter kan dan makkelijker nagaan of die criteria intussen al dan niet zijn gewijzigd.

Daarnaast moet je voortaan ook een aantal clausules verplicht opnemen in alle overeenkomsten tot vaststelling van onderhoudsbijdragen voor kinderen.

De wet kondigt ook een koninklijk besluit (KB) aan over buitengewone kosten. Dat KB zal regelen dat de ouders vooraf moeten overleggen over een aantal buitengewone kosten en dat er een uitdrukkelijk akkoord zal moeten zijn van beide ouders, behalve bij hoogdringendheid of overmacht.

Graag meer informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

©De Bemiddelaars