Tarief

Hoeveel kost een bemiddeling?

De ene bemiddeling is de andere niet. Vaak gaat het snel, soms is er wat meer tijd nodig. Daarom werken we bij De Bemiddelaars met een uurtarief, waarover we altijd correct en open communiceren.

Dit zijn de huidige standaardtarieven:

  • Bemiddelingsgesprek met twee: 100 euro/uur (50 euro per persoon/uur)
  • Individueel gesprek: 60 euro/uur
  • Opmaak van een overeenkomst: 60 euro/uur

Bij het neerleggen op de griffie van de familierechtbank van een verzoekschrift tot echtscheiding door onderlinge toestemming of een verzoekschrift tot homologatie van een ouderschapsovereenkomst  wordt 40 euro betaald (bijdrage begroting juridische tweedelijnsbijstand). Na ontvangst van het vonnis zal de FOD Financiën 165 euro aanrekenen voor de rolrechten.

Familiale bemiddeling is vrijgesteld van btw. Als u daarvoor in aanmerking komt, kan ook kosteloze rechtsbijstand worden aangevraagd.

Hebt u een vraag hierover? Neem dan gerust contact met ons op, we geven u graag meer uitleg.